Máte dotazy? +420 773 103 047

EN CZ

Právní doložka

Provozovatel

Majitelem a autorem obsahu stránek www.nkplastics.cz je společnost NK plastics, s.r.o., se sídlem Alej Boženy Němcové 848, 434 01 Most, IČ: 27348636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25477.

Autorská práva

© Copyright NK plastics, s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena společnosti NK plastics GF, s.r.o. Veškeré texty, obrazové a grafické prvky publikované na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek, ani jako části. Některé produkty a služby uvedené na těchto internetových stránkách, nebo informace o nich, mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob a byly převzaty se souhlasem těchto osob. Názvy a označení produktů, služeb a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Obsah internetových stránek www.nkplastics.cz je určen stávajícím a potenciálním zákazníkům společnosti NK plastics s.r.o. a lze jej použít pouze pro informační a nekomerční účely a to bez jakýchkoliv úprav obsahu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti NK plastics s.r.o. je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu zveřejněného na stránkách www.nkplastics.cz.

Ochrana osobních údajů

S údaji získanými z interaktivních prvků tohoto webu nakládá společnost NK plastics s.r.o. ve smyslu zák. č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů, dále 127 / 2005 Sb. O elektronických komunikacích, dle příslušných ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské Unie.  

Odpovědnost za obsah

Přestože vynakládáme maximální úsilí pro co nejvyšší uživatelskou přínosnost a efektivitu internetových stránek, neodpovídá společnost NK plastics s.r.o. ani žádná ze stran zúčastněných na tvorbě a provozování webové stránky za jakékoli přímé, náhodné, související, zvláštní nebo sankční škody, ztráty a materiální škody vzniklé v důsledku používání webové stránky, pokud tyto škody nejsou způsobeny v důsledku úmyslné nedbalosti ze strany společnosti NK plastics s.r.o.