Máte dotazy? +420 773 103 047

EN CZ

Projekční a inženýrská činnost

Projekční činnost

Profese:

 • Technologická zařízení staveb a potrubní rozvody (ocelové, plastové)
 • Ocelové konstrukce
 • Stavební objekty
 • Elektro
 • zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
 • zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
 • zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost

 • revize, případně přepracování, místních provozních předpisů jednotlivých
  technologických celků dle metodiky ČEZ, a.s. (případně jiného investora), včetně
  revize stávajících technologických schémat dle skutečného stavu
 • zhotovení technologických postupů revizí a oprav zařízení
 • zpracování odborných studií a posudků
 • zajištění kontroly cenových návrhů
 • poradenská a konzultační činnost
 • služby v oblasti administrativní správy

Spolupráce při provádění stavby

 • výkon autorského dozoru
 • výkon technického dozoru
 • geodetické zaměření